PROIECTUL „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED

 

10 septembrie 2021 Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator-Regiunea Nord-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”. Vă puteți înscrie accesând link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecmc4EdCSzFmFvmvX-rxszQ9g0S1CvwxGjJZKyC0-aUvCJWQ/viewform   


10 iunie 2021 Casa Corpului Didactic Vaslui, partener în Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți-CRED”, Contract de finantare nr. POCU/254/6/20, Cod SMIS 20144+:118327, a organizat miercuri, 09.06.2021, în Amfiteatrul Liceului Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu”,  workshop-ul „Atelierele CRED – Bune practici în educație (comunicat de presă)


9 iunie 2021 Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație – CNPEE în calitate de partener în Proiectul POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI - CRED - lansează anunțuri de selecție pentru:


19 aprilie 2021  Înscrierea, criteriile și calendarul selecției grupului țintă - cadre didactice din învățământul primar și gimnazial - județul Vaslui, în cadrul proiectului "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED" pentru noua serie de formare ce se va desfășura în perioada 17 mai - 30 iulie 2021 (click aici).


1 aprilie 2021 Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator-Regiunea Nord-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”. Vă puteți înscrie accesând link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecmc4EdCSzFmFvmvX-rxszQ9g0S1CvwxGjJZKyC0-aUvCJWQ/viewform


4 ianuarie 2021 1.Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator-Regiunea Nord-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, vă invită să confirmați participarea la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”. Puteți confirma participarea la curs accesând link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnykNekWXj52m7Q5FtBf3CReh9c78uos_YgwAnnYDk7K_V6A/viewform

4 ianuarie 2021 2.Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator-Regiunea Nord-Est al Ministerului Educației, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i, anunţă o nouă selecţie a cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare continuă acreditat „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II”. Vă puteți înscrie accesând link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOPaGSuEPeGD6Ya0B2Eqsp1PJYP_Xu3lMPZqcuVva0e7PGKg/viewform

 2 noiembrie 2020 Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est al  Ministerului Educației și Cercetării, anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea NORD-EST, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI - CRED”, cod SMIS 2014+: 118327 (click aici pentru detalii)

2 noiembrie 2020 Ministerul Educației Naționale organizează în perioada 2 - 16 noiembrie 2020 selecție la nivel național de experți RED pentru 49 de posturi în cadrul proiectului "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED":

 • 7 matematică gimnaziu
 • 3 istorie gimnaziu
 • 3 geografie gimnaziu
 • 3 engleza
 • 3 franceza
 • 3 consiliere și dezvoltare personală
 • 3 informatică și TIC
 • 3 învățământ primar
 • 2 fizică gimnaziu
 • 2 biologie gimnaziu
 • 2 educație fizică
 • 2 educație plastică
 • 1 educație socială
 • 1 educație muzicală
 • 1 religie ortodoxă
 • 5 experți tutoriale educaționale
 • 5 experți abordări multidisciplinare

Pentru informații suplimentare accesați https://inscriere-experti-red.educred.ro/

23 ianuarie 2020 Vă invităm să consultați regulamentul Selecției naționale de bune practici, în învățământul primar și gimnazial românesc, „Creatori de Educație", și să ne transmiteți - până la data de 3 februarie 2020, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - propuneri/sugestii de îmbunătățire. Scopul acestui demers este optimizarea regulamentului, noua formă a acestuia urmând să fundamenteze ediția de anul acesta a Selecției naționale de bune practici "Creatori de Educație". După data de 3 februarie, propunerile primite vor fi evaluate si integrate într-o nouă formă a regulamentului, urmând ca documentul actualizat să fie supus consultării publice. „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED" – cod SMIS 2014+:118327 este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,  iar Ministerul Educației și Cercetării este beneficiarul proiectului. (click aici pentru regulament)

15 noiembrie 2019 Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est al  Ministerului Educației Naționale, anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori (expert formare ciclu gimnazial) în regiunea NORD-EST, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI - CRED”, cod SMIS 2014+: 118327 (pentru județul Vaslui disciplinele sunt: limba engleză, limba franceză, matematică, fizică, biologie, geografie, educație muzicală, educație plastică, educație fizică și sport) (click aici pentru detalii)

11 septembrie 2019 Ministerul Educaţiei Naţionale organizează selectie pentru ocuparea unor posturi de experţi zonali evaluare finală (câte un post pentru fiecare judeţ şi sector al Capitalei) în cadrul proiectului CRED, în conformitate cu Anuntul de selectie nr. 1927/CRED/09.09.2019, publicat pe siteul MEN (www.edu.ro - Minister - Transparenta institutionala - Concursuri - "Anunț privind organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”/CRED [Cod SMIS 2014+: 118327] + anexe [arhivă rar: cerere înscriere & consimțământ GDPR - fișiere editabile/word] (data publicării: 9.09.2019)"). În anunţ este expres formulată condiţia privind domiciliul stabil in judeţul, respectiv Bucureşti-Ilfov, în care îşi vor derula activitatea. (click aici pentru detalii suplimentare)

31 iulie 2019 Casa Corpului Didactic Vaslui în calitate de partener în Proiectul “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI - CRED” - anunță demararea formării cadrelor didactice din învățământul primar începând cu 2 septembrie 2019 (click aici pentru detalii)

10 iunie 2019 Proiectul “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI - CRED” - regulament selecție "CREATORI DE EDUCAȚIE" și fișe de înscriere și validare (click aici pentru download arhivă .zip). Pentru informații suplimentare accesați platforma www.creatorideeducatie.ro

5 iunie 2019  Criteriile și calendarul selecției grupului țintă - cadre didactice din învățământul primar - județul Vaslui, în cadrul proiectului "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED" (click aici).

9 mai 2019 Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est al  Ministerului Educației Naționale, anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI - CRED”, finanțat prin POCU 2014 - 2020,  în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i. - anunţ selecţie formatori în regiunea NE (click aici pentru download arhivă .zip).

25 aprilie 2019 Ministerul Educației Naționale a lansat pe 23 aprilie 2019 selecția națională de bune practici din învățământul preuniversitar românesc "CREATORI DE EDUCAȚIE", în cadrul proiectului "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED" (click aici pentru detalii anunț). Pentru informații suplimentare accesați platforma www.creatorideeducatie.ro

29 octombrie 2018 Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al  Ministerului Educației Naționale, organizează selecţia pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea Nord-Est, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI - CRED”, finanțat prin POCU 2014 - 2020,  în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i. - anunţ selecţie experţi regiunea NE (click aici pentru download arhivă .zip).


 

PROIECTUL ERASMUS+ „INTEGRAREA ÎNVĂŢĂRII NON-FORMALE ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR-INFOED”

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017 Casa Corpului Didactic Vaslui a derulat Proiectul Erasmus+ „Integrarea învăţării non-formale în educaţia adulţilor-INFOED” - Acţiunea Cheie 1 – Educația Adulţilor, conform contractului încheiat cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Casa Corpului Didactic Vaslui a remarcat necesitatea flexibilizării ofertelor actuale de formare continuă, cu accent pe educaţia adulţilor şi dezvoltarea competenţelor prin intermediul educaţiei informale şi nonformale. Analizând nevoile unităţilor de învăţământ am identificat necesitatea unui curs de formare care să asigure perfecţionarea cadrelor didactice care lucrează cu adulţii în contextul învăţământului cu frecvenţă redusă.

Proiectul Erasmus+ „Integrarea învăţării non-formale în educaţia adulţilor-INFOED” a avut drept scop perfecţionarea în context european a unui număr de 27 cadre didactice din unităţile şcolare din consorţiu pe o perioada de 16 luni, îmbunătăţirea abilităţilor acestora de lucru cu adulţii şi introducerea învăţării nonformale pentru optimizarea actului didactic.

Cadrele didactice participante au urmat cursul Applying non-formal education în schools and adult education organizations furnizat de Institute for Training, Employability and Mobile learning (IFOM) din Bologna, Italia. Cei 27 de profesori participanţi fac parte din consorţiul coordonat de CCD ce cuprinde 4 unităţi şcolare: Colegiul Tehnic M. Guguianu Zorleni, Liceul Tehnologic Petru Rareş, Colegiul Tehnic Al.I.Cuza, Şcoala Gimnazială Stroe S. Belloescu. 

Prezentare proiect INFOED

Ghid de bune practici

Fotografii activități INFOED – arhivă .rar

Activităţi de diseminare/sustenabilitate - arhivă .rar

Site-ul Proiectului Erasmus+ : https://infoed-erasmus.webnode.ro


Proiect strategic POSDRU/157/1.3/S/137974Competitivitate și calitate în cariera didactică
http://posdru137974.ccdvaslui.ro/

Platforma e-learning POSDRU/157/1.3/S/137974Competitivitate și calitate în cariera didactică
http://e-learning.ccdvaslui.ro/platforma/

Comunicat de presa privind finalizarea Proiectului POSDRU/157/1.3/S/137974 Competitivitate și calitate în cariera didactică

Proiect grant POSDRU/154/1.1/G/135777De la mic la mare către mediul antreprenorial
http://posdru135777.ccdvaslui.ro/

Platforma e-learning POSDRU/154/1.1/G/135777De la mic la mare către mediul antreprenorial
http://tineriantreprenori.ccdvaslui.ro/

Comunicat de presa privind finalizarea Proiectului POSDRU/154/1.1/G/135777De la mic la mare către mediul antreprenorial


Proiectul Erasmus+WINNER
www.project-winer.eu

 

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0753998591
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0753998591
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Audiențe director:
Vineri: 10.00-14.00
Scroll to top