Adresa nr. 658/146587_POCU/24.11.2022 privind organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă acreditate, PROF III - Management educațional în context mentoral și PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning [descarcă], anexe adresă nr. 658/24.11.2022 [descarcă arhivă rar], completare Anunţ CCD Bacău [descarcă].


NOTA 4663/DGMRURS/19.09.2022 - Proceduri, instrumente și documente pentru opreațioalizarea metodologiei-cadru aprobate prin Ordinul de ministru nr. 4.224/6.07.2022 [descarcă]

Model Proces verbal pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue (format editabil)

Conform Anexei nr. 3 a Notei 4663/DGMRURS/19.09.2022 paragraful II, articolul 3. aliniatul (3): LA NIVELUL COMISIEI PENTRU MENTORAT DIDACTIC SE CREEAZĂ UN REGISTRU ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A CERERILOR ŞI A DOSARELOR ANALIZATE.


METODOLOGIE-CADRU din 6 iulie 2022 privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile [descarcă]


OME Nr. 4223/6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023 [descarcă]


OME Nr. 4224/6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile [descarcă]


Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar (anexa la OM nr. 5720/20.10.2009)


Atribuţiile responsabilului cu formarea continuă din unităţile de învăţământ - [descarcă] fişa


OMECTS 5562/7.10.2011 de aprobare a METODOLOGIEI privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile [descarcă]


Procedura privind echivalarea şi acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activităţi de formare din categoria 4. Programe speciale [descarcă]


OMECTS 5564/7.10.2011 privind aprobarea METODOLOGIEI de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia [descarcă]


OMEN 3129, 3130/1.02.2013 privind modificarea şi completarea Anexei la METODOLOGIA de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia şi privind modificarea şi completarea METODOLOGIEI privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar [descarcă]


OMECS 5442/8.10.2015 privind modificarea METODOLOGIEI de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia [descarcă]


OMENCS 5387/30.09.2016 privind modificarea METODOLOGIEI de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia [descarcă]


Legea pentru asigurarea calităţii în educaţie (Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005)


Modificări şi completări la Legea pentru asigurarea calităţii în educaţie (Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011)Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0751471430
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0751471430
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Eliberare documente:
Marţi - Joi: 9.00-13.00
Scroll to top