Începând cu noiembrie 2010 Casa Corpului Didactic Vaslui are EDITURĂ proprie. Se numeşte Editura Casei Corpului Didactic Vaslui si a fost înregistrată la Biblioteca Naţională a României, Centrul Naţional ISBN începând cu această dată.
În felul acesta, CCD Vaslui promovează iniţiativele şi experienţele didactice valoroase ale personalului didactic şi didactic auxiliar prin diverse publicaţii ale acestora, cărţi cu ISBN, broşuri sau lucrări în mai multe volume, publicaţii electronice şi programe software cu ISBN, diplome, pliante, articole promoţionale etc.
Prin publicaţiile proprii, Casa Corpului Didactic Vaslui doreşte să facă cunoscute activităţile ştiinţifice, metodice şi culturale desfăşurate periodic, Oferta de programe de formare continuă şi să contureze imaginea instituţiei ca important centru de resurse în promovarea inovaţiei şi reformei în educaţie, în asigurarea cadrului pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale.


REGULAMENTUL EDITURII CASEI CORPULUI DIDACTIC
Legea Nr.111 din 21 noiembrie 1995 privind Depozitul legal de documente

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0751471430
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0751471430
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Eliberare documente:
Marţi - Joi: 9.00-13.00
Scroll to top