Coordonate Nr.10/iunie 2022

     Coordonate metodico-ştiinţifice Nr.1/aprilie 2011 (click aici)

     Coordonate metodico-ştiinţifice Nr.2/iunie 2012 (click aici)

     Coordonate metodico-ştiinţifice Nr.3/martie 2013 (click aici) 

     Coordonate metodico-ştiinţifice Nr.4/aprilie 2014 (click aici)

     Coordonate metodico-ştiinţifice Nr.5/februarie 2015 (click aici)

     Coordonate metodico-ştiinţifice Nr.6/mai 2016 (click aici)

     Coordonate metodico-ştiinţifice Nr.7/aprilie 2017 (click aici)

     Coordonate metodico-ştiinţifice Nr.8/iunie 2019 (click aici)

     Coordonate metodico-ştiinţifice Nr.9/iunie 2021 (click aici)

     Coordonate metodico-ştiinţifice Nr.10/iunie 2022 (click aici)

Publicaţie de comunicare didactică apărută sub Editura Casei Corpului Didactic Vaslui

Revista Simpozionului Regional "Rolul complementarităţii educaţiei formale-nonformale în dezvoltarea personală a elevului" - ediţia a V-a, noiembrie 2017, Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic "Marcel Guguianu" Zorleni (apăsaţi aici)

Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui se dorește a fi un instrument util de lucru în activitatea profesorului diriginte la ora de Consiliere și orientare.

În realizarea caietului, autorii au pornit de la legislaţia în vigoare care reglementează munca dirigintelui în şcoală şi s-au raportat permanent la indicaţiil metodice cuprinse în literatura pedagogică şi psihologică, literatură care vizează metodologia activităţii educative. Pentru a asigura unitatea şi continuitatea muncii educative desfăşurată la clasă, caietul a fost conceput pe ani, oferind posibilitatea de consemnare a datelor chiar în cazul reorganizării claselor pe parcursul anilor şcolari. De asemenea, poate fi utilizat în cei patru ani şcolari, chiar în condiţiile încadrării diferite a diriginţilor de la un an la altul. În acest caz, caietul trebuie predat conducerii la sfârşitul anului şcolar pentru a putea fi preluat de noul diriginte în anul următor.
În structurarea caietului sunt prevăzute variante pentru consemnarea, pe cât posibil, a tuturor aspectelor muncii educative, asigurându-i valabilitatea pentru ciclul gimnazial precum şi pentru învăţământul liceal, cu unele adaptări pe care le pot realiza diriginţii.
Caietul este accesibil pentru toate categoriile de personal didactic, oferind puncte de sprijin pentru fiecare aspect al muncii educative desfăşurate.


Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0751471430
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0751471430
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Eliberare documente:
Marţi - Joi: 9.00-13.00
Scroll to top