ÎNSCRIEREA LA CURSURILE ACREDITATE ALE

CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI

 

Cadrele didactice care doresc să urmeze un curs acreditat al Casei Corpului Didactic Vaslui vor realiza un dosar de înscriere ce cuprinde:

1.
Cererea de înscriere la cursurile Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2023-2024 - download în format .pdf
2.
Declarație pe proprie răspundere care atestă atât disponibilitatea cât și accesul la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului de formare în regim online/de tip sincron audio-video (webinar)  - download în format docx
3. Copie după Diploma de studii/licenţă (autentificată de director);
4
. Copie după CI/BI (autentificată de director);
5
. Copie după Certificatul de naştere (autentificată de director);
6
. Copie după Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (autentificată de director);                                                               7. Adeverinţă de la unitatea şcolară din care să rezulte încadrarea/funcţia ocupată;
8
. Contract de formare continuă (download în format .pdf) şi informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal (download în format .pdf).

 

Dosarul în format electronic se transmite la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., într-un singur fișier .pdf.

 

IMPORTANT!!!  

Pentru accesul la activitățile de formare online (Google Meet/Google Classroom) vă rugăm să completați în cererea de înscriere e-mailul dumneavoastră Google (gmail.com)

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0751471430
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0751471430
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Eliberare documente:
Marţi - Joi: 9.00-13.00
Scroll to top