Catalogul on-line al bibliotecii Casei Corpului Didactic Vaslui

Pentru rezervare online trebuie să vă creați cont accesând link-ul de mai sus, apoi click pe Autentificare și Înregistrare cont nou 


BIBLIOTECA CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI reprezintă pentru cadrele didactice din judeţ şi nu numai, un real CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE.
Trecutul ne defineşte ca valoare şi orientare, iar renaşterea periodică şi transformările pe care le-am parcurs fac din bibliotecile noastre un simbol al curajului şi încrederii în destinul propriu. Valorile ei ne-au constituit istoria şi în ea ne reflectăm acum pentru a ne aminti cine suntem.
Biblioteca CCD conferă tuturor multiple oportunităţi (practica lecturii şi constituirea spaţiului public, informare pedagogică, psihologică etc, documentaţie pentru lucrările de grad didactic, colecţii cu caracter enciclopedic, lăcaş de activităţi culturale deosebite.

Cele 28000 de volume, publicaţiile seriale, documentele cartografice, biblioteca virtuală etc, la care se adaugă 500 de volume în custodie de la Consiliul Britanic atrag cititorii de toate vârstele, oferindu-le grad de satisfacţie profesională şi autonomie în cunoaştere, aspecte ale plus-valorii instituţionale.

aspecte biblioteca

aspecte biblioteca

 

 

 

 

 

 

 


 23 aprilie 2016 - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII - ZIUA BIBLIOTECARULUI

Acest important eveniment a fost marcat prin organizarea de activităţi specifice, în bibliotecile şcolare din judeţ - coordonate de biblioteca Casei Corpului Didactic Vaslui:


SCHIMB DE EXPERIENŢĂ INTERJUDEŢEAN CU BIBLIOTECARII DIN JUDEŢELE VASLUI ŞI TULCEA

În perioada 26-27 mai 2016, s-a desfăşurat la Tulcea Schimbul de experienţă interjudeţan cu bibliotecarii şcolari cu tema"BIBLIOTECA - SPAŢIU IDEAL DE INFORMARE ŞI COMUNICARE" între Casa Corpului Didactic Vaslui şi Biblioteca Judeţeană "Panait Cerna" Tulcea.  Activitatea a avut ca scop vizarea unor aspecte de metodologie şi practică în activitatea bibliotecilor adaptate la prezentul context educaţional: prezentări/dezbateri pe teme de biblioteconomie, informatizarea bibliotecilor, popularizarea colecţiilor de bibliotecă cu ajutorul cataloagelor online, proceduri operaţionale în bibliootecă. Iniţiatorii acestui proiect au fost: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui, Biblioteca Judeţeană "Panait Cerna" Tulcea şi Biblioteca Crişan. În program au fost cuprinse şi vizite documentare la Centrul Muzeal Ecoturistic "Delta Dunării", Moscheea Azizie, Biblioteca Crişan, Muzeul etnografic Crişan, Rezervaţia naturală a Deltei Dunării. Coordonatorii proiectului au fost Liviu Munteanu - bibliotecar CCD Vaslui, Tanţa Ştefan şi Camelia Dunaev  - bibliotecari Biblioteca Judeţeană "Panait Cerna" Tulcea, Lucica Gherman - bibliotecar Biblioteca Crişan. (prezentarea programului activităţii)


23 septembrie 2016 - CONSFĂTUIREA BIBLIOTECARILOR ŞCOLARI DIN JUDEŢ

Vineri 23 septembrie 2016, la Casa Corpului Didactic Vaslui s-a desfăşurat Consfătuirea bibliotecarilor şcolari din judeţ. Ordinea de zi a consfătuirii a fost:

 • prezentarea raportului de activitate a bibliotecii C.C.D. Vaslui - bibliotecar Munteanu Liviu;
 • stabilirea locatiei şi data cercurilor metodice cu bibliotecarii şcolari din judeţ;
 • concluzii, discuţii, propuneri;

Ca element de noutate, a fost prezentarea de către fiecare bibliotecar a activităţii desfăşurate în anul şcolar 2015/2016, de asemenea enumerarea activităţilor propuse pentru anul şcolar 2016/2017. Au participat toţi bibliotecarii şcolari din judeţ, cu normă întreagă şi cu 1/2 normă. Ca invitaţi ai acetei activităţi au fost: bibliotecar Stela Stănoiu - C.C.D. Vrancea; inspector şcolar prof. Bahman Mihaela-Dumitriţa - I.Ş.J. Vaslui; director C.C.D. Vaslui - prof. Cristinel Popa; prof. metodist Silvia Rotaru - C.C.D. Vaslui.


27 octombrie 2016 - Protocol colaborare C.C.D. Vaslui - Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Vaslui

Activitate literară şi artistică "Emoţii de toamnă", desfăşurată în parteneriat cu Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Vaslui.

Organizatori: prof. Vataman Florenţa - Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Vaslui; bibliotecar Alexa Elena - Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Vaslui, bibliotecar Munteanu Liviu - C.C.D. Vaslui.

Participanţi: elevi ai Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Vaslui care au susţinut un interesant şi autentic program, compoziţii proprii: poezie, proză, grafică, desene.

Obiectivul parteneriatului de colaboare, îl constituie desfăşurarea unor activităţi educative comune cu scopul de a cunoaşte biblioteca şi importanţa acesteia în dezvoltarea creativităţii elevilor.

Scoala "Mihai Eminescu" Vaslui

     Scoala "Mihai Eminescu" Vaslui

 

 

 

 

 

 

 


29 noiembrie 2016 -  "Lizuca şi Dumbrava Fermecată"

Activitatea literară  "Lizuca şi Dumbrava Fermecată" face parte din prococolul de colaborare încheiat între Biblioteca Casei Corpului Didactic Vaslui şi Biblioteca Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Vaslui, în cadrul Proiectului "Lectura - fereastră spre cunoaştere".

Participanţi: elevi ai claselor a IV-a ai Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Vaslui, învăţători Luminiţa Popa, Ecaterina Gigliola Buzum, Tasia Axinte.

Fiecare clasă a fost reprezentată de un echipaj format din 6 elevi, numele echipajelor fiind inspirate din opera sadoveniană ("Ceahlăul României", "Sadovenii", "Lizuca"). La finalul activităţii, elevii clasei a IV-a A au prezentat sceneta "Un om necăjit" de Mihail Sadoveanu.


9 decembrie 2016 -  Cerc pedagogic al bibliotecarilor şcolari din judeţul Vaslui - Semestru I 2016/2017

Activitatea metodică cu tema  "Importanţa cărţii şi a lecturii în viaţa copiilor şi tinerilor" s-a desfăşurat la Biblioteca Colegiului Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" Bârlad, susţinută de bibliotecar Iuliana Rotaru.

Un adevărat şi înţelept proverb românesc ne spune: "Cartea face omul - om, ca altoiul pumul - pom!". Aceasta înseamnă recunoaşterea faptului că înălţarea la adevărata şi deplina conştiinţă a omului se realizează prin mijlocirea cărţilor, că prin ele se moşteneşte de la înaintaşi şi se transmite urmaşilor patrimoniul culturii şi al civilizaţiei naţionale, al culturii şi credinţelor universale.
 
Materialul prezentat de bibliotecarul Iuliana Rotaru a fost de un real interes, subliniind în principal problemele cu care se confruntă bibliotecile în privinţa numărului de utilizatori.
 
La activitate a fost prezentă şi conducerea unităţii şcolare, reprezantată de director prof. Mihaela Păiş.
Cerc pedagogic Sem. I
    Cerc pedagogic Sem. I
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Vânzare de carte Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din şcoli, Biblioteca Casei Corpului Didactic Vaslui a achiziţionat de la Editura "Gheorghe Alexandru" Craiova următoarele lucrări:

-Lecturi literare pentru clasa a II-a - Lecturi literare pentru clasa a III-a - Lecturi literare pentru clasa a IV-a - Metodica predării Educaţiei fizice în ciclul primar - Tehnologia didactică în proiectarea activităţii anuale, semestriale şi a tipurilor de lecţie în învăţământul primar - Pedagogie şi psihologie pentru definitivat şi grade didactice

Aceste lucrări pot fi procurate contra cost de la Casa Corpului Didactic Vaslui (bibliotecă) şi de la Filiale C.C.D. din Bârlad (Colegiul Naţional "Gh. R. Codreanu") şi Huşi (Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu").

Împrumut Pentru anul şcolar 2015/2016 vă prezentăm lista cu noutăţile apărute la Biblioteca Casei Corpului Didactic ce pot fi consultate la sala de lectură sau împrumutate de către cititori în termenul stabilit: (click aici pentru vizualizare)


Caietul dirigintelui CAIETUL DIRIGINTELUI, Editura SITECH, Craiova, 2011

coordonator: Alexandru Gheorghe

autori: Adriana Rotaru, Aurel Popa

Caietul dirigintelui este un instrument de lucru extrem de util, îndeplinind o multitudine de funcţii:
- cunoaşterea elevilor clasei şi a principalelor aspecte ale grupului;
- întocmirea catalogului şi a altor documente şcolare;
- realizarea competenţelor vizate de programa şcolară pentru aria curriculară consiliere şi orientare;
- facilitarea îndeplinirii atribuţiilor dirigintelui de organizator al clasei şi de conducător al consiliului profesorilor clasei;
- planificarea unor activităţi cu scopul de a atinge competenţele generale vizate de programa şcolară, în conexiune cu valorile şi atitudinile promovate.
Conţinuturile lucrării vizează cadrul general al activităţii dirigintelui, date despre colectivul de elevi, proiectarea activităţii dirigintelui, colaborarea cu consiliul profesorilor clasei şi cu familia elevului şi, nu în ultimul rând, situaţia opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor clasei, fiecăreia dintre aceste teme fiindu-i consacrat câte un capitol.

Caietul dirigintelui poate fi procurat de la C.C.D. Vaslui sau de la filialele instituţiei, la preţul de 20 lei.


 

 • Ultimele actualizari
 • Cele mai citite
29 Jan

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2023/2024

    Luni, 10 iunie 2024, începând cu ora 17.00, se desfășoară în format online ...

Read More ...
03 Feb

*

  ÎNSCRIEREA LA CURSURILE ACREDITATE ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI   Cadrele ...

Read More ...
03 Feb

Oferta programelor de formare continuă

Oferta programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educației și furnizate de CCD ...

Read More ...
09 Jan

Formatori CCD Vaslui

  Formatori ai Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2023/2024   ...

Read More ...

Has no connect to show!

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0751471430
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0751471430
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Link-uri utile

Ministerul Educaţiei
http://www.edu.ro
ME - Formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
https://www.edu.ro/formare-continua
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
http://isj.vs.edu.ro
Platforma e-learning a Casei Corpului Didactic Vaslui
http://e-learning.ccdvaslui.ro/platforma

 

Mai multe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Eliberare documente:
Marţi - Joi: 9.00-13.00
Scroll to top