Formatori ai Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2023/2024

 

NR. CRT.

NUME ŞI PRENUME SPECIALIZARE INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1.

Adam Daniela

Profesor pentru învăţământul primar

Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui

2. Andriescu Eduard-Aurelian

Geografie

I.Ş.J. Vaslui
3.

Angheluţă Ecaterina Aurica

Fizică Colegiul Naţional „Ghe. Roşca Codreanu” Bârlad
4. Angheluţă Cătălin

Fizică

Colegiul Naţional „Ghe. Roşca Codreanu” Bârlad
5. Anton Veronica

Psihologie-sociologie

Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui
6. Aprodu Narcis

Limba engleză

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui
7. Avram-Rusu Aniţa

Limba şi literatura română

I.Ş.J. Vaslui
8. Baciu Elena-Irina Limba şi literatura română

Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti

9. Baciu Petronel-Marius

Istorie

Casa Corpului Didactic Vaslui
10. Bahman Mihaela-Dumitriţa

Limba şi literatura română

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui
11. Balan Remu-Doru

Matematică

Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Vaslui
12. Banu Aurelia

Matematică aplicată

Palatul Copiilor Vaslui
13. Băcăiță Elena-Simona

Lector dr. - Fizică

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași
14. Bâră Csilla-Iuliana

Lector univ. dr. - Biologie

Universitatea "Al. Ioan Cuza" Iaşi
15. Bejan Cristina-Nicoleta Profesor pentru învățământul preșcolar I.Ș.J. Vaslui
16. Bejenaru Simina Ioana

Limba engleză/Limba română

Transylvania College Cluj-Napoca
17. Botan Ana-Cristiana

Limba engleză/Limba latină

Liceul „Ștefan Procopiu" Vaslui
18. Brănici Crina

Limba şi literatura română

I.Ş.J. Vaslui
19. Brînză Cecilia

Profesor pentru învăţământul preşcolar

Casa Corpului Didactic Vaslui
20. Bucuci Duța

Profesor pentru învăţământul primar

Școala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui
21. Călin Adrian-Gheorghe

Muzică/Etnografie şi folclor

Palatul Copiilor Vaslui
22. Cărăuşu Cătălin

Matematică

I.Ş.J. Vaslui
23. Cătănescu Mariana Elisabeta Profesor pentru învăţământul preşcolar I.Ş.J. Vaslui
24. Cătănescu Cătălin Administrator financiar Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Vaslui
25. Ceobanu Marius-Cristian Profesor univ. dr. - Psihologie Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
26. Chirilă Oana-Denisa Profesor pentru învăţământul preşcolar Grădinița cu PP nr. 5 Bârlad
27. Chiţu Gabriel-Ciprian Lector univ. dr. - Muzică Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iaşi
28. Ciobanu-Harhas Liliana

Geografie/Limba engleză

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui
29. Ciulei Maria

Discipline tehnice/Informatică

I.Ş.J. Vaslui
30. Cobzaru Valerica Specialist în prevenirea criminalităţii C.P.E.C.A. Vaslui
31. Cotruţă Robert-Cristian

Informatică

Casa Corpului Didactic Vaslui
32. Danu Doina

Istorie

Liceul cu Program Sportiv Vaslui
33. Diaconu Oana-Mariana

Contabilitate

Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui
34. Drăghici Tatiana

Psihopedagogie specială

C.Ş.E.I. „Constantin Pufan” Vaslui
35. Drăgoi Nicoleta

Chimie/Fizică

I.Ş.J. Vaslui
36. Dumitraşcu Irina

Fizică

Casa Corpului Didactic Vaslui
37. Dumitrașcu Leonaș

Fizică

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui
38. Flueraş Gheorghe

Matematică/Informatică

I.Ş.J. Vaslui
39. Flueraş Mihaela Profesor pentru învăţământul primar Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Vaslui
40. Frumos Florin Vasile

Conferenţiar univ. dr. - Psihologie

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
41. Ganea Nela

Profesor pentru învăţământul primar

Şcoala Gimnazială „George Tutoveanu” Bârlad
42. Garabet Diana-Monica

Matematică

Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui
43. Gherman Florin

Informatică

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui
44. Ghinea Oana-Diana

Limba engleză

Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui
45. Ghişa Ciprian

Istorie

Transylvania College Cluj-Napoca
46. Gîrbovan Dorina-Anca

Fizică

Transylvania College Cluj-Napoca
47. Gramaticu Angelica

Medic specialist nefrologie

Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman" Bârlad
48. Grosu Constantin

Învățător

Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui
49. Hobjilă Angelica Conferenţiar univ. dr. - Psihologie Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
50. Hoha Nicoleta Profesor pentru învăţământul primar I.Ş.J. Vaslui
51. Huiban Andrei-Teodor

Filosofie

I.Ş.J. Vaslui
52. Iacob Carmen

Profesor pentru învăţământul primar

I.Ş.J. Vaslui
53. Iacob Manuela

Matematică

Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi
54. Iftene Adrian

Lector dr. - Informatică

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
55. Ignat Cătălin

Fizică

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui
56. Ignat Smărăndiţa

Economie/Contabilitate

I.Ş.J. Vaslui
57. Iliescu Haliţchi Dan

Asistent univ. dr.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași
58. Iuroaia Felicia

Psihopedagogie

Universitatea „Petre Andrei” Iaşi
59. Laic Daniela Psihopedagogie

C.J.R.A.E. Vaslui

60. Lefter Daniela

Profesor pentru învăţământul preşcolar

I.Ş.J. Vaslui
61. Lepărdă Ionela-Adriana

Istorie

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui
62. Lisievici Gabriela

Istorie

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui
63. Lisievici Ovidiu-Costel

Istorie

I.Ş.J. Vaslui
64. Luca Daniela

Psihologie - pedagogie

C.J.R.A.E. Vaslui
65. Lungu Mihaelia

Geografie

I.Ş.J. Vaslui
66. Maftei Muza

Fizică

Ministerul Educaţiei/ Direcţia Formare Continuă
67. Mardare Alina-Maria

Limba şi literatura română

Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui
68. Marinescu Daniela

Psihologie

Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad
69. Mihnevici Landiana

Geografie/Limba franceză

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui
70. Mîndru Cătălin-Emil

Profesor pentru învăţământul primar

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui
71. Mîţă Alexandru

Limba franceză

Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui
72. Mocanu Monica

Teologie ortodoxă

I.Ş.J. Vaslui
73. Molența Roxana-Ana Maria

Profesor pentru învăţământul primar

Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad
74. Munteanu Liviu

Biblioteconomie

Casa Corpului Didactic Vaslui
75. Muntenaşu Mariana

Educaţie tehnologică/Biologie

Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan" Bârlad
76. Mustăţea Nicoleta Monica

Geografie

I.Ş.J. Vaslui
77. Naidin Isabela

Limba franceză/Limba italiană

Colegiul Naţional „Cuza Vodă" Huşi
78. Nane Daniela-Crizantema

Fizică

Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui
79. Năstase Petronela

Profesor pentru învăţământul primar

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui
80. Nechifor Cristina-Delia

Lector univ. dr. - Fizică

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași
81. Neculau Bogdan Constantin

Lector univ. dr. -  Psihologie

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
82. Nemţanu Dorina

Chimie

I.Ş.J. Vaslui
83. Novac Loredana

Psihologie/Consiliere şcolară

C.J.R.A.E. Vaslui
84. Paşca Eugenia-Maria

Prof. univ. dr.

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iaşi
85. Paşca Gabriela

Matematică

Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad
86. Pechianu Simona

Asistent social

C.P.E.C.A. Vaslui
87. Pintilie Carmen-Mihaela

Economist

I.Ş.J. Vaslui
88. Plăcintă Gabriela

Geografie

Centrul Judeţean de Excelenţă Vaslui
89. Popa Cristinel

Fizică

Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi
90. Popa Irina

Psihopedagogie specială

C.Ş.E.I. Negreşti
91. Popa Ramona

Educație fizică și sport

Liceul cu Program Sportiv Vaslui
92. Popescu Daniela

Biologie

I.Ş.J. Vaslui
93. Popescu Zoica

Psihologie/Consiliere școlară

I.Ş.J. Vaslui
94. Pracsiu Tinca-Daniela

Economie

Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui
95. Răşcanu Lidia

Informatică

I.Ş.J. Vaslui
96. Rogoz Nicoleta

Conferenţiar univ. dr. - Psihologie

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
97. Rotariu Mihaela

Limba engleză

Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești
98. Saidi Mirela

Asistent medical generalist

Compania Nefromed Dialysis Centers SRL – Centrul de analiză Bârlad
99. Sardariu Adriana-Lenuţa

Psihopedagogie specială

C.Ş.E.I. Negreşti
100. Săvescu Carmen-Anghelina Educaţie fizică şi sport Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui
101. Sîrbu Petronela

Matematică/Informatică

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui
102. Stoide-Radu Rodica

Finanţe-contabilitate

Colegiul Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu” Bârlad
103. Stratulat Adina

Profesor pentru învăţământul primar

Şcoala Gimnazială „George Tutoveanu” Bârlad
104. Stratulat Daniel

Informatică

Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad
105. Ştefănică Anda-Violeta

Pedagogie

Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad
106. Tăune Pavelina

Fizică/Chimie

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui
107. Teodorovici Ovidiu-Florin

Lector univ. dr. - Psihologie

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" Arad
108. Ţicău Alexandru-George

Profesor pentru învăţământul primar

Şcoala Gimnazială de Arte „N. N. Tonitza” Bârlad
109. Ureche Irina

Educație plastică

Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui
110. Ursanu Gica

Fizică

Casa Corpului Didactic Vaslui
111. Vasiliu Cristina

Serviciul Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană

Consiliul Județean Vaslui
112. Volocariu Doina

Limba Franceză

I.Ş.J. Vaslui
113. Zugravu Dana

Drept

Casa Corpului Didactic Vaslui
114. Zuran Luminiţa-Ludmila

Bibliotecar

Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu” Zorleni

 

 • LISTA FORMATORILOR CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024: VIZUALIZARE

 • Procedura de selecţie a formatorilor Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2023-2024 (click aici)

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0751471430
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0751471430
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Link-uri utile

Ministerul Educaţiei
http://www.edu.ro
ME - Formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
https://www.edu.ro/formare-continua
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
http://isj.vs.edu.ro
Platforma e-learning a Casei Corpului Didactic Vaslui
http://e-learning.ccdvaslui.ro/platforma

 

Mai multe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Eliberare documente:
Marţi - Joi: 9.00-13.00
Scroll to top