CCD Vaslui

MISIUNEA Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale.

Casele Corpului Didactic sunt centre de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se pot acredita ca furnizori de formare continuă (Legea Educaţiei Naţionale, art.244,alin.4).

Casa Corpului Didactic este instituţie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi are ca obiectiv principal organizarea activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar.

Funcţiile Casei Corpului Didactic:

 • organizator de programe de formare continuă
 • centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic şi a managerilor educaţionali
 • centru de informare-documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul preuniversitar
 • centru de iniţiere şi de organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale
 • editare şi difuzare de carte şi publicaţii
 • bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în principalele domenii

 

 • Ultimele actualizari
 • Cele mai citite
10 Jan

Editura

Publicaţii apărute sub Editura Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2018/2019 (apăsaţi ...

Read More ...
10 Jan

Absolventi cursuri formare

  Absolvenţii Programului de formare "CALITATE ÎN EDUCAŢIE": evaluare finală 17 mai 2014 ...

Read More ...
18 Feb

Formarea personalului din învățământul preuniversitar ...

    Cum beneficiez de formare continuă Oportunități de formare Cursuri în ...

Read More ...
03 Oct

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020/2021

Casa Corpului Didactic Vaslui în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și Biblioteca ...

Read More ...

Has no connect to show!

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0757791404
   e-mail: rodica.stoide@gmail.com

Contact

 • str. Stefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0757791404
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Audiențe director:
Vineri: 10.00-14.00
Scroll to top