link uri

Ministerul Educaţiei
http://www.edu.ro

ME - Formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
https://www.edu.ro/formare-cadre-didactice-invatamant-preuniversitar

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
http://isj.vs.edu.ro

Platforma e-learning a Casei Corpului Didactic Vaslui
http://e-learning.ccdvaslui.ro/platforma/

Platforma de formare CRED
https://formare.educred.ro

Platforma educațională CRED
https://www.educred.ro/platforma-educationala

Creatori de Educaţie
https://www.creatorideeducatie.ro

Portal al cadrelor didactice
http://www.didactic.ro

Forum educațional SEI
http://forum.portal.edu.ro/

Biblioteca Naţională a României
http://www.bibnat.ro

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
https://mfe.gov.ro

Comisia Europeană
https://www.ec.europa.eu