20 august 2020 Începând cu data de 1 septembrie 2020, Casa Corpului Didactic Vaslui vine în întâmpinarea nevoii de perfecționare a cadrelor didactice pentru activitatea online, cu o oferta de webinarii, la care înscrierea și participarea se realizează online:

 1. Strategii de abordare a comunicării elev-profesor în mediul online - formatori Tatiana Drăghici, Nicoleta Monica Mustățea;
 2. Provocări în predarea matematicii online - formator Petronela Sîrbu.
 3. Utilizarea aplicațiilor software în elaborarea și aplicarea unor instrumente de evaluare  în mediul online – formator Ecaterina Angheluță
 4. Crearea, aplicarea și interpretarea chestionarelor online în analiza nevoii de formare/alte activități – formator Gica Ursanu
 5. Integrarea instrumentelor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare a geografiei în ciclul gimnazial, formator Nicoleta Monica Mustățea
 6. Utilizarea instrumentelor digitale în învățământul preșcolar, formatori Daniela Lefter, Cecilia Brînză
 7. Strategii didactice utilizate în mediul online pentru învățământul primar, formator Nela Ganea
 8. Activarea G Suite for Education și Microsoft Office 365 A1 pentru unitățile de învățământ, formator Robert-Cristian Cotruță

Înscrierea se face în perioada 20 - 31 aug. 2020, prin completarea formularului de participare (disponibil aici). Participarea este gratuită, fiecare cadru didactic înscris va deține/crea un cont de gmail, pe care îl va menționa în formular. Webinariile vor fi organizate pe parcursul a doua zile, câte doua ore/zi (total 4 ore), în zile și intervale orare diferite pentru a oferi posibilitatea participării la mai multe activități. Grupa va fi formată din 15-20 cadre didactice. Cursanții vor primi adeverință de participare. Graficul cuprinzând perioadele de desfășurare va fi anunțat  pe site-ul www.ccdvaslui.ro

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0753998591
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0753998591
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Eliberare documente:
Marţi - Joi: 9.00-13.00
Scroll to top