ARHIVĂ AN ŞCOLAR 2010/2011

OFERTA DE FORMARE şi ACTIVITĂŢILE METODICO-ŞTIINŢIFICE ŞI PSIHOPEDAGOGICE pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2010 - 2011


Organigrama Casei Corpului Didactic Vaslui pentru anul şcolar 2010-2011


Eliberarea atestatelor de formare continuă însoţite de fişa de competenţe pentru personalul de conducere, îndrumare şi control care a urmat Programul de formare continuă Modulul I - "Management educaţional" organizat de Universitatea din Bacău - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic în perioada 16.02 - 15.06.2008 se face la Biroul Acte studii al Universităţii, luni-vineri între orele 1230 - 1530 (taxa de eliberare a atestatului este de 50 lei).


Casa Corpului Didactic Vaslui în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui organizează Sesiunea judeţeană de comunicări ştiinţifice "PROFESORUL EUROPEAN" - 23 mai 2011, ora 14.00 - regulamentul de participare şi fişa de înscriere


Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) derulează în perioada 1 septembrie 2010 - 30 noiembrie 2012 proiectul pilot "STILUL DE ÎNVĂŢARE ŞI TEMPERAMENTUL ŞCOLARILOR - INSTRUMENTE PENTRU O EDUCAŢIE CREATIVĂ" - finanţat prin Fondul Social European. În cadrul proiectului vor fi selectate 360 de unităţi de învăţământ din care vor fi instruiţi 720 profesori de limba şi literatura română şi 360 de consilieri şcolari/psihologi/profesori psihologi - detalii proiect, formular de înscriere


Programa (pe discipline) pentru concursul naţional de titularizare din 13 iulie 2011 [descarcă].


Legea Educaţiei Naţionale şi învăţarea pe tot parcursul vieţiiîn forma adoptată de către Camera Deputaţilor


Concurs de dosare pentru posturi de profesori-metodişti la Casa Corpului Didactic Vaslui - click aici


Concursul interjudeţean de matematică "VASILE DUMITRACHE" - ediţia a IV-a, Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Bârlad, 7 mai 2011 (înscriere până la 30 aprilie 2011) - invitaţia şi programul activităţilor


Şcoala cu clasele I-VIII Nr.4 "Elena Cuza" Vaslui, în parteneriat cu IŞJ Vaslui, CCD Vaslui, Primăria Vaslui, Biblioteca Judeţeană "Nicolae Milescu Spătarul" şi CJRAE Vaslui organizează Simpozionul Internaţional "ŞCOALA VIITORULUI" - ediţia a V-a, 21 mai 2011 - regulamentul de participare şi fişa de înscriere


Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 "Constantin Parfene" Vaslui, în parteneriat cu IŞJ Vaslui, CCD Vaslui şi Biblioteca Judeţeană "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui organizează Simpozionul Internaţional "EDUCAŢIA DE CALITATE - O PREOCUPARE A ŞCOLII DE AZI" - ediţia a IV-a, 21 mai 2011 - program, regulament de participare


Concursul de matematică aplicată "PERSPICACITATE ŞI CREAŢIE MATEMATICĂ" - ediţia a II-a, Şcolile cu clasele I-VIII Nr. 4 "Elena Cuza" Vaslui, 26 martie 2011 - program, regulament, înscriere


Simpozionul Internaţional "MODERN ŞI EFICIENT - IMPERATIVE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI EUROPEAN" - ediţia a III-a (înscriere până la 15 aprilie 2011), Şcolile cu clasele I-VIII Nr. 1, 5, 8, 9 şi 11 din Bârlad, 7 mai 2011 - invitaţie, fişă de înscriere, http://modernsieficient.blogspot.com/


Simpozionul Naţional "STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR ŞI CADRELOR DIDACTICE PRIN ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE" - ediţia a II-a, Clubul Elevilor "Spiru Haret" Bârlad, Colegiul Tehnic "Al.I.Cuza" Bârlad, Şcoala Nr.5 "Principesa Elena Bibescu" Bârlad, 12 februarie 2011 - regulament, fişă de înscriere


Simpozionul Naţional "PROBLEME MAJORE ALE OMULUI DIN SECOLUL XXI" - ediţia a IV-a (înscriere până la 7 februarie 2011), Grupul Şcolar "Voievodul Mircea" Târgovişte, 5 martie 2011 - regulament, fişă de înscriere


Simpozionul Naţional "CREATIVITATEA PROFESORULUI - MIJLOC DE REALIZARE ŞI FLEXIBILIZARE A DEMERSURILOR DIDACTICE" - ediţia a IX-a (înscriere până la 21 februarie 2011), Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.2 Bistriţa, 25 februariei 2011 - invitaţie şi fişă de înscriere, http://www.ccdbn.ro/


Concursul Naţional "PROIECTE DE ASTRONOMIE" - ediţia I (noiembrie 2010 - martie 2011, etapa locală, zonală şi naţională), Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Bârlad, etapa naţională 21 - 28 februarie 2011 - fişă de înscriere, regulament


Concursul Naţional "CĂLĂTORIE ÎN JURUL PLANETELOR" (înscriere până la 26 noiembrie 2010), Grădiniţa cu Program Normal Nr. 5 Caransebeş, jud. Caraş-Severin, 30 noiembrie 2010, ora 9.30 - program, fişă de înscriere


Simpozionul Naţional "CALITATE ŞI VALOARE ÎN EDUCAŢIE" (înscriere până la 12 octombrie 2010), Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad, 19 noiembrie 2010, ora 12.00 - program, formular de înscriere


Conferinţa Internaţională "REALIZĂRI ŞI PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR" (înscriere până la 22 octombrie 2010), Casa Corpului Didactic Galaţi, 11-12 noiembrie 2010 - program, secţiuni, regulament de participare
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                           

 • Ultimele actualizari
 • Cele mai citite
09 Jan

Formatori CCD Vaslui

  Formatori ai Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2023/2024   ...

Read More ...
03 Feb

Oferta programe de formare

Oferta programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educației și furnizate de CCD ...

Read More ...
06 Feb

Proceduri

  NOTA nr. 5.749/DGMRURS/16.12.2022 - Procedură specifică privind ...

Read More ...
03 Feb

Înscriere cursuri

  ÎNSCRIEREA LA CURSURILE ACREDITATE ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI   Cadrele ...

Read More ...

Has no connect to show!

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0751471430
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0751471430
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Eliberare documente:
Marţi - Joi: 9.00-13.00
Scroll to top