ARHIVĂ AN ŞCOLAR 2011/2012

OFERTA DE FORMARE şi ACTIVITĂŢILE METODICO-ŞTIINŢIFICE ŞI PSIHOPEDAGOGICEpentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2011 - 2012


Organigrama Casei Corpului Didactic Vaslui pentru anul şcolar 2011-2012


Simpozionul Naţional "EDUCAŢIA DE CALITATE - O PREOCUPARE A ŞCOLII DE AZI" - ediţia a V-a, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 "Constantin Parfene" Vaslui, 26 mai 2012 - program, regulament, fişă de înscriere (înscriere până la 5 mai 2012)


Concursul interjudeţean de creaţie literară şi plastică"ION CREANGĂ - CEL MAI FRUMOS MĂRŢIŞOR AL ROMÂNILOR" - ediţia a V-a, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 "Constantin Parfene" Vaslui, 10 martie 2012 - regulament şi fişa de participare (înscriere în perioada 1-7 martie 2012)


Seminarul judeţean "ATITUDINE, SOLIDARITATE, VOLUNTARIAT",organizat de Casa Corpului Didactic Vaslui în cadrul SĂPTĂMÂNII EDUCAŢIEI GLOBALE (12 - 20 noiembrie), 15 noiembrie 2011 ora 13.00 - regulament şi fişă de înscriere


77 cadre didactice care au absolvit Programul "Instruirea în societatea cunoaşterii" vor putea intra în posesia cardului cu creditele transferabile aferente cursului la Casa Corpului Didactic Vaslui (lista absolvenţi)


Eliberarea atestatelor pentru Programele Academica I şi Academica II organizate de Universitatea Transilvania din Braşov în perioadele aprilie - noiembrie 2008 şi februarie - mai 2009 se face la sediul Universităţii Transilvania din Braşov, Departamentul pentru Formare Continuă, B-dul Eroilor, Nr.29. (după achitarea taxei de 40 lei prin mandat poştal pe adresa Universităţii Transilvania din Braşov, Cod fiscal 4317754, contul RO65TREZ131504601X000287, deschis la Trezoreria Braşov, cu menţiunea "taxă eliberare acte de studii pentru nume, prenume".


Începând cu anul şcolar 2011/2012 Casa Corpului Didactic Vasluia devenitCentru acreditat de examinarepentru obţinerea certificatelor lingvisticeECL şi JET SET(click aici pentru detalii).


Programele valabile pentruDEFINITIVAT 2012 şi TITULARIZARE 2012


Chestionar privind nevoia de formare continuă pentru anul şcolar 2011/2012 - click aici pentru vizualizare


 • Ultimele actualizari
 • Cele mai citite
10 Jan

Editura

Publicaţii apărute sub Editura Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2018/2019 (apăsaţi ...

Read More ...
10 Jan

Absolventi cursuri formare

  Absolvenţii Programului de formare "CALITATE ÎN EDUCAŢIE": evaluare finală 17 mai 2014 ...

Read More ...
17 Sep

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021/2022

Casa Corpului Didactic Vaslui în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Biblioteca ...

Read More ...
03 Feb

Oferta programe de formare

Oferta programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educației și furnizate de CCD ...

Read More ...

Has no connect to show!

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0753998591
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0753998591
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Audiențe director:
Vineri: 10.00-14.00
Scroll to top