ÎNSCRIEREA LA CURSURILE DE FORMARE ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI

IMPORTANT!!! Pentru accesul online la activitățile de formare (Google Meet) vă rugăm să completați în cererea de înscriere e-mailul Google (gmail.com) sau Google Workspace  (contul deținut în G Suite-ul școlii)

Cadrele didactice vor completa cererea de înscriere la cursurile de formare pentru anul şcolar 2020 - 2021 (disponibilă aici în format .pdf). Pentru trimiterea acestei cereri se poate alege una din următoarele variante:

 • direct la secretariatul Casei Corpului Didactic (municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 37);
 • prin e-mail la una din adresele This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; (se ataşează cererea de înscriere scanată după completare)
 • centralizat, prin responsabilul cu formarea continuă în şcoală;
 • la filialele Casei Corpului Didactic din Bârlad, Huşi şi Negreşti.
                             NOU!!! 
Înscrierea la cursurile acreditate se poate face şi online în
secţiunea SERVICIILE NOASTRE - Înscriere cursuri

Pentru cursurile acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (C.N.F.P.) se va realiza un dosar de înscriere cu următoarele acte:

1. Copie după Diploma de studii/licenţă (autentificată de director);
2. Copie după CI/BI (autentificată de director);
3. Copie după Certificatul de naştere (autentificată de director);
4. Copie după Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (autentificată de director);
5. Adeverinţă de la unitatea şcolară din care să rezulte încadrarea/funcţia ocupată.

Cererea de înscriere la cursurile Casei Corpului Didactic în anul şcolar 2020-2021 - download în format pdf

Declarație pe proprie răspundere care atestă atât disponibilitatea cât și accesul la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului de formare în regim online/de tip sincron audio-video (webinar)  - download în format docx

Dosarul de înscriere se transmite la adresele de mail precizate, într-un singur pdf, cuprinzand: cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere, copii conform cu originalul după diploma de licență, certificat naștere/căsătorie, CI, adeverință salariat

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com, ccd@ccdvaslui.ro
  • Contact director: tel. 0757791404
   e-mail: rodica.stoide@gmail.com

Contact

 • str. Stefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0757791404
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Audiențe director:
Vineri: 10.00-14.00
Scroll to top