1.DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - PROIECTUL CETĂŢEANUL (OM Nr. 5031/26.08.2016) - 3 ani  
2.EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ (OM Nr. 6217/23.12.2016) - 3 ani 
3.MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI ŞCOLARE (OMEN Nr.3136/25.01.2017) - 3 ani
4.STRATEGII DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI ŞI A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR   (OMEN Nr. 3137/25.01.2017) - 3 ani
5.METODE ACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR     (OMEN Nr. 3706/21.05.2018) - 4 ani 
6.ELEMENTE INOVATIVE DE DIDACTICĂ TRANSDISCIPLINARĂ (OMEN Nr. 3706/21.05.2018) - 4 ani 
7.ÎNVĂŢAREA PRIN PROIECTE EDUCAŢIONALE (OMEN Nr. 3706/21.05.2018) - 4 ani 
8.EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (CES) (OMEN Nr. 3343/16.03.2018)    - 3 ani 
9.TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR  (OMEN Nr. 3343/16.03.2018) - 3 ani 
10.PROMOVAREA VALORILOR NAŢIONALE ŞI EUROPENE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR     (OMEN Nr. 3904/5.06.2018) - 3 ani 
11.MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE (OMEN Nr. 5026/4.09.2018) - 4 ani 
12.MANAGEMENTUL COMUNICĂRII INSTITUȚIONALE (OMEN Nr. 3937/19.04.2019) - 4 ani 
13.UTILIZAREA INSTRUMENTELOR TIC ÎN PROIECTAREA DIDACTICĂ (OMEN Nr. 3937/19.04.2019)   - 4 ani 
14.MODERN ȘI EFICIENT ÎN ACTIVITATEA DIRIGINTELUI (OMEN Nr. 3997/14.05.2019) - 4 ani 
15.EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI PRIM AJUTOR (OMEN Nr. 3997/14.05.2019) - 4 ani 
16.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI (OMEN Nr. 4482/15.07.2019) - 4 ani 
17.MOTIVAȚIA ÎNVĂȚĂRII LA ELEVI (OMEN Nr. 4482/15.07.2019) - 4 ani