1.ÎMPREUNĂ ÎNTR-O SOCIETATE CORECTĂ  
(OM Nr.3680/08.04.2015) - 3 ani
2.PROIECTAREA DIDACTICĂ INTERDISCIPLINARĂ BAZATĂ PE INSTRUMENTE INFORMATICE      SPECIFICE PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE (OM Nr.3680/08.04.2015) - 3 ani
3.EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ŞI PRIM AJUTOR 
(OM Nr.4600/21.07.2015) - 3 ani

4.DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - PROIECTUL CETĂŢEANUL 
(OM Nr.5031/26.08.2016) - 3 ani

5.MENTORAT PENTRU CARIERA DIDACTICĂ 
(OM Nr.5990/16.12.2015)
- 3 ani
6.CULTURA POPULARĂ ÎN DIVERSITATEA SA 
(OM Nr.5990/16.12.2015)
- 3 ani
7.DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE EVALUARE ALE CADRELOR DIDACTICE PENTRU         EXAMENELE DE DEFINITIVAT ŞI TITULARIZARE (OM Nr.5990/16.12.2015) - 3 ani
8.EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ (OM Nr.6217/23.12.2016) - 3 ani
9.MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI ŞCOLARE (OMEN Nr.3136/25.01.2017) - 3 ani
10.STRATEGII DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI ŞI A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR   (OMEN Nr. 3137/25.01.2017) - 3 ani
11.METODE ACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR     (OMEN Nr. 3706/21.05.2018) - 4 ani 
12.ELEMENTE INOVATIVE DE DIDACTICĂ TRANSDISCIPLINARĂ (OMEN Nr. 3706/21.05.2018) - 4 ani 
13.ÎNVĂŢAREA PRIN PROIECTE EDUCAŢIONALE (OMEN Nr. 3706/21.05.2018) - 4 ani 
14.EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (CES) (OMEN Nr. 3343/16.03.2018)    - 3 ani 
15.TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR  (OMEN Nr. 3343/16.03.2018) - 3 ani 
16.PROMOVAREA VALORILOR NAŢIONALE ŞI EUROPENE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR     (OMEN Nr. 3904/5.06.2018) - 3 ani