Cum beneficiez de formare continuă

Oportunități de formare Cursuri în derulare Noutăți Date de contact

Cerere pentru curs în format electronic (download pdf)

Declarație pe propria răspundere pentru parcurgerea programului de formare în regim online (download docx)

Formular de înscriere Google Forms (online se completează de cursant)

Informare GDPR

Informare recunoaștere/ echivalare programe speciale

Link Teleșcoala

Link instrumente utile pentru zone defavorizate

Return pag 1 MEC

Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Vaslui 2020/2021

Programe de formare acreditate de MEC și furnizate de CCD Vaslui

(cursurile realizate online/face-to-face)

Programe de formare propuse de CCD Vaslui spre avizare MEC

 

 

4 - 10 septembrie 2020

1.Utilizarea aplicațiilor software în elaborarea și aplicarea unor instrumente de evaluare  în mediul online

2.Activarea G Suite for Education și Office 365 A1 pentru unitățile de învățământ

11-17 septembrie 2020

1.Activarea G Suite for Education și Office 365 A1 pentru unitățile de învățământ

2.Integrarea instrumentelor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare a geografiei în ciclul gimnazial

3.Utilizarea instrumentelor digitale în învățământul preșcolar

18 - 24 septembrie 2020

1.Strategii de abordare a comunicării elev-profesor în mediul online

 • 22.09.2020;16,00-18,00
 • 23.09.2020;16,00-18,00
 • Locație: online
 • Schiță suport de curs

2.Crearea, aplicarea și interpretarea chestionarelor online în analiza nevoii de formare/alte activități

3.Modern și eficient în activitatea dirigintelui

25 sept. - 1 oct. 2020

1.Crearea, aplicarea și interpretarea chestionarelor online în analiza nevoii de formare/alte activități

2.Modern și eficient în activitatea dirigintelui

3.Strategii didactice utilizate în mediul online pentru învăță-mântul primar

4.Provocările predării mate-maticii online

2 - 8 octombrie 2020

1.Modern și eficient în activitatea dirigintelui

2.Modern și eficient în activitatea dirigintelui

3.Modern și eficient în activitatea dirigintelui

9 - 15 octombrie 2020

1.Modern și eficient în activitatea dirigintelui

16 - 22 octombrie 2020

1.Modern și eficient în activitatea dirigintelui

2.Modern și eficient în activitatea dirigintelui

Anunțuri

4-10 septembrie 2020 pentru săptămâna

11-17 septembrie 2020 

-Cursul 1: Activarea G Suite for Education și Office 365 A1 pentru unitățile de învățământ din saptamana 11-17 sept.2020, se desfășoară: 16.09.2020; 16,00-18,00

-Cursul 2: Integrarea instrumentelor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare a geografiei în ciclul gimnazial din săptămâna 11-17 sept.2020, se desfășoară: 11.09.2020 orele 17.00-19.00 și 12.09.2020; 11,00-13,00

 -Cursul 3. Utilizarea instrumentelor digitale în învățământul preșcolar din săptămâna 11-17 sept.2020, se desfășoară:    11.09.2020; 16,00-18,00 12.09.2020; 10,00-12,00

11-17 septembrie 2020 pentru săptămâna

18-24 septembrie 2020

-Cursul 1. Strategii de abordare a comunicării elev-profesor în mediul online din săptămâna 18-24 sept.2020, se desfășoară:22.09.2020; 16,00-18,00 și 23.09.2020; 16,00-18,00

-Cursul 2. Crearea, aplicarea și interpretarea chestionarelor online în analiza nevoii de formare/alte activități din săptămâna 18-24 sept.2020, se desfășoară:     24.09.2020; 16,30-18,30

18-24 septembrie 2020 pentru săptămâna

25 sept. - 1 oct. 2020

-Cursul 1. Crearea, aplicarea și interpretarea chestionarelor online în analiza nevoii de formare/alte activități din săptămâna 25-30 sept.2020, se desfășoară:     25.09.2020; 14,00-16,00

-Cursul 2. Provocări în predarea matematicii online din săptămâna 25-30 sept.2020, se desfășoară: 25.09.2020; 16,00-18,00 26.09.2020; 10,00-12,00

-Cursul 3. Modern și eficient în activitatea dirigintelui din săptămâna 25-30 sept.2020, se desfășoară: 26.09.2020; 9,30-14,30 29.09.2020; 16,00-19,00

-Cursul 4. Strategii didactice utilizate în mediul online pentru învățământul primar din săptămâna 25-30 sept.2020, se desfășoară: 29.09.2020; 18,30-20,30 30.09.2020; 18,30-20,30

25 sept. - 1 oct 2020 pentru săptămâna

2 - 8 octombrie 2020

-Cursul 1. Modern și eficient în activitatea dirigintelui din săptămâna 2-8 oct 2020, se desfășoară:     03.10.2020;09,30-14,30 07.10.2020;16,00-19,00 08.10.2020;16,00-19,00

2 - 8 oct 2020 pentru săptămâna

9 - 15 octombrie 2020

-Cursul 1. Modern și eficient în activitatea dirigintelui din săptămâna 9-15 oct 2020, se desfășoară:     10.10.2020;09,30-13,30 14.10.2020;16,00-19,00 15.10.2020;16,00-19,00

9 - 15 oct 2020 pentru săptămâna

16 - 22 octombrie 2020

-Cursul 1. Modern și eficient în activitatea dirigintelui din săptămâna 16-22 oct 2020, se desfășoară:     17.10.2020;09,30-12,30 19.10.2020;16,00-19,30 21.10.2020;16,00-19,30

16 - 22 oct 2020 pentru săptămâna

23 - 29 octombrie 2020

-Cursul 1. Modern și eficient în activitatea dirigintelui din săptămâna 23-29 oct 2020, se desfășoară:     23.10.2020;16,00-19,30 24.10.2020;09,30-14,30 26.10.2020;16,00-20,00

Ghiduri pentru educație online

 - Activarea licenței G Suite for Education

 - Ghid activare licență platformă Office 365 A1

- Instrumente pentru comunicarea online

 - Google Meet

 - Ghid Gogle Meet

 - Zoom și Livresq

 - Ghid Zoom

 - Webex

 - Ghid Webex

 - Microsoft Teams

 - Ghid Microsoft Teams

- Ghid Edmodo

 - Administrare Google Classroom

- Site: Noțiuni introduc-tive Google for Educa-tion - Google Classroom

- Link RED-uri validate

- Platforme pentru gestionarea claselor, a resurselor de învățare și a progresului școlar

- Resurse educaționale în format digital (Manuale digitale)

- Instrumente online pentru platforme de învățare

- Grupuri de sprijin colegial

Link documente digitalizare Romania

Link documente digitalizare Comisia Europeană

Casa Corpului Didactic Vaslui

Adresa e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Telefon:

0235317279

 

Fax:

0335419048

 

Formular de contact

http://www.ccd vaslui.ro/ index.php/ inscriere-cursuri

 

Link Facebook

https:// www.facebook .com /casacorpului didactic.vaslui/

 

Help Desk:

profesor metodist

Gica Ursanu

0746497011

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. verde pentru online

0235317279

 

E-mail corespondență pentru online:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Link site CCD Vaslui

www.ccdvaslui.ro

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com, ccd@ccdvaslui.ro
  • Contact director: tel. 0757791404
   e-mail: rodica.stoide@gmail.com

Contact

 • str. Stefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0757791404
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Audiențe director:
Vineri: 10.00-14.00
Scroll to top